DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

STT

Họ tên

Giới tính

Điện thoại

Nhóm chức vụ

Môn dạy

1

Phạm Thị Diệu

Nữ

0905099667

Hiệu trưởng

 

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nữ

0905586902

Phó hiệu trưởng

 

3

Đặng Thị Diệu Hương

Nữ

0382958297

Phó hiệu trưởng

 

4

Huỳnh Thị Thu An

Nữ

  

Tiểu học

5

Hà Thị Bửu

Nữ

0905201496

 

Tiểu học

6

Nguyễn Thị Châu

Nữ

0703536318

 

Tiếng Anh

7

Võ Thị Ngọc Điệp

Nữ

0905554365

 

Tiểu học

8

Nguyễn Dự

Nam

0932438200

 

Tiểu học

9

Mai Thị Dung

Nữ

0372925300

 

Tiểu học

10

Phùng Thị Thu Hằng

Nữ

  

Tiểu học

11

Hà Thị Hiền

Nữ

  

Tiểu học

12

Dương Thị Hiền

Nữ

0775982008

 

Âm nhạc

13

Lê Thị Hiền

Nữ

0776465503

 

Tiểu học

14

Lê Hữu Hoàng Hiệp

Nam

  

Thể dục

15

Nguyễn Hiệp

Nam

0377280868

 

Mỹ thuật

16

Nguyễn Thị Hiệp

Nữ

0905132017

 

Tiểu học

17

Nguyễn Thị Hồng

Nữ

0777961487

 

Tiểu học

18

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Nữ

 

NV văn thư

 

19

Huỳnh Thị Lệ Hồng

Nữ

0967787620

 

Tiểu học

20

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Nữ

  

Tiểu học

21

Kiều Đình Hương

Nam

  

Tiểu học

22

Phan Thị Thanh Hương

Nữ

0355459807

 

Mỹ thuật

23

Phạm Văn Khương

Nam

0975603812

 

Tin học

24

Võ Thị Kiều

Nữ

0338671270

 

Tiểu học

25

Lê Thị Hồng Lan

Nữ

0772506791

NV y tế

 

26

Trần Thị Thanh Lan

Nữ

0986100983

 

Tiểu học

27

Thân Thị Liên

Nữ

0935395031

 

Tiểu học

28

Trần Thị Ly

Nữ

0968437456

TPCM-Tổ 1

Tiểu học

29

Nguyễn Thị Lý

Nữ

0773453960

 

Âm nhạc

30

Lê Thị Mẫn

Nữ

0905887549

TTCM- Tổ 2

Tiểu học

31

Huỳnh Thị Mận

Nữ

0704546112

 

Tiểu học

32

Nguyễn Thị Tố Mỹ

Nữ

0365072045

NV thư viện

 

33

Trần Thị Ly Na

Nữ

0935046641

 

Tiểu học

34

Võ Thị Vân Nga

Nữ

0901970318

TPCM-Tổ 2

Tiểu học

35

Phan Thị Minh Nguyệt

Nữ

  

Tiểu học

36

Hứa Thị Kim Nở

Nữ

0799485009

 

Âm nhạc

37

Lê Thị Kim Phụng

Nữ

0905406898

TPCM-Tổ 5

Tiểu học

38

Lê Thị Phương

Nữ

0905880461

 

Tiểu học

39

Lê Thị Phương

Nữ

0905420078

TPCM-Tổ 4

Tiểu học

40

Lê Thị Bích Phương

Nữ

0905755224

NV kế toán

 

41

Sầm Thị Phượng

Nữ

0346302948

TPCM-Tổ 3

Tiểu học

42

Nguyễn Thị Thu Sanh

Nữ

0935594699

 

Tiểu học

43

Võ Như Thắng

Nam

0935999313

 

Tin học

44

Hoàng Thị Thanh

Nữ

  

Tiểu học

45

Võ Thị Thanh

Nữ

0369473134

TTCM- Tổ 5

Tiểu học

46

Nguyễn Văn Thành

Nam

0366573123

 

Thể dục

47

Phạm Thị Thiện

Nữ

0326215877

 

Tiểu học

48

Trần Đình Thìn

Nam

0373134884

 

Tiểu học

49

Phan Thị Thịnh

Nữ

0988539718

NV thiết bị

 

50

Nguyễn Thị Thanh Thu

Nữ

0787103008

 

Tiểu học

51

Nguyễn Thị Hương Thuý

Nữ

  

Tiểu học

52

Trần Thị Như Thủy

Nữ

0907657022

TTCM- Tổ 1

Tiểu học

53

Nguyễn Thị Thuyết

Nữ

0335876527

 

Tiểu học

54

Nguyễn Hữu Toại

Nam

0764668795

NV bảo vệ

 

55

Nguyễn Thị Yến Trang

Nữ

0905666810

 

Tiểu học

56

Lê Thị Thanh Trinh

Nữ

0905564198

 

Tiếng Anh

57

Nguyễn Thị vân

Nữ

0975175547

TTCM- Tổ 3

Tiểu học

58

Nguyễn Thị Vân

Nữ

0913605990

TTCM- Tổ 4

Tiểu học

59

Phan Thị Thu Xuân

Nữ

0764212209

 

Tiểu học